Giải thích thuật ngữ: Margin

Là dịch vụ cung cấp bởi công ty chứng khoán, cho phép nhà đầu tư có thể vay thêm tiền để mua số lượng cổ phiếu có giá trị nhiều hơn giá trị tài sản ròng của nhà đầu tư.Nhà đầu tư khi sử dụng margin là sử dụng “đòn bẩy tài chính”, hay “giao dịch ký quỹ”, tức là vay tiền của công ty chứng khoán để mua cổ phiếu với số lượng cao hơn nhiều so với số tiền đang có trong tài khoản. Các nhà đầu tư dùng Margin nhằm gia tăng lợi nhuận đồng thời phải chịu mức rủi ro cao hơn. Ví Dụ: Anh A sử dụng 500 triệu của chính mình để mua cổ phiếu VNM với số lượng trị giá 500 triệu đồng. Nghĩa là anh A đã mua lượng cổ phiếu đúng bằng số vốn sẵn có (không dùng Margin). Còn chị B thì muốn mua cổ phiếu VNM số lượng nhiều gấp đôi anh A, nhưng cũng chỉ có 500 triệu đồng, vì vậy chị B sử dụng Margin để mua cổ phiếu VNM với số lượng trị giá 1 tỷ đồng. Như vậy chị B đã vay của công ty chứng khoán 500 triệu đồng.Nếu giá VNM tăng 20%, anh sẽ A lời 100 triệu, còn chị B sẽ lời 200 triệu. Ngược lại, nếu giá cổ phiếu VNM giảm 20% thì anh A sẽ lỗ 100 triệu, còn chị B sẽ lỗ 200 triệu.*Để có thể sử dụng Margin bạn cần phải có tài sản đảm bảo cho khoản vay của mình, các tài sản thế chấp đó chính là số cổ phiếu, trái phiếu và tiền mặt đang có trong tài khoản. Có nghĩa là, bạn không thể vay bao nhiêu tùy ý, mà phụ thuộc vào giá trị số cổ phiếu mà bạn đang nắm giữ. Tùy từng thời điểm mà các công ty chứng khoán sẽ có các mức tỷ lệ đòn bẩy khác nhau. Ví dụ, bạn có tổng tài sản là 100 triệu (trong đó bao gồm cả cổ phiếu và tiền mặt), nếu:• Tỷ lệ đòn bẩy là 1:1.5 – tức là CTCK cho phép bạn vay 150 triệu.• Tỷ lệ đòn bẩy là 1:2 – tức là CTCK cho phép bạn vay 200 triệu.• Tỷ lệ đòn bẩy là 1:3 – tức là CTCK cho phép bạn vay 300 triệu.*Margin là con dao 2 lưỡi. Nếu đầu tư có hiệu quả thì tài sản sẽ tăng lên rất nhanh nhưng cũng có thể thua lỗ rất lớn nếu quản lý vốn không tốt.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Margin"