Giải thích thuật ngữ: Khối lượng giao dịch

Khối lượng giao dịch là tổng số lượng cổ phiếu được khớp lệnh trong 1 phiên giao dịch. Khối lượng giao dịch ít có ý nghĩa hơn so với giá trị giao dịch về mặt thị trường nói chung, nhưng đối với các cổ phiếu riêng lẻ, nếu khối lượng gd tăng đột biến là 1 tín hiệu để có thể nhận biết thị trường đang kì vọng như thế nào đối với cổ phiếu đó (bán tháo hay mua ròng).

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Khối lượng giao dịch"