24hmoney

VN30F2109

1,449.80 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc: 08:30:01 18/11

Xem bảng giá

Chỉ số

Ngày đáo hạn 16/09/2021
KL NN mua (HĐ) 0
OI 27,045
KLGD (HĐ) 0
KL NN bán (HĐ) 0
Basis 0
Thống kê giao dịch
Ngày Mở cửa Đóng cửa Cao nhất Thấp nhất KL KL HĐ mở OI Tăng/Giảm