menu
24hmoney
TIN (UPCOM)

Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt

(VietCredit Finance Joint Stock Company)
10.80 +0.70 (+6.93%)

Cập nhật lúc 13:59:41 19/01

KL: 200 CP

Mức giá (nghìn đồng)

KL (nghìn CP)

Tổng KL khớp TIN 0
KL MUA chủ động 0 M
KL BÁN chủ động 0 B
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH 0
Giao dịch thoả thuận TIN
Cập nhật Cập nhật

Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ

Không có giao dịch thoả thuận
Thống kê khớp lệnh theo khối lượng TIN
Cập nhật Cập nhật
Nhóm KL Số giao dịch Khối lượng
Tổng GD Mua GD Bán GD KXĐ Tổng CP Mua CP Bán CP KXĐ

<1K

0

-%

0

-%

0

-%

0

-%

0

-%

0

-%

0

-%

0

-%

1K-10K

0

-%

0

-%

0

-%

0

-%

0

-%

0

-%

0

-%

0

-%

10K-50K

0

-%

0

-%

0

-%

0

-%

0

-%

0

-%

0

-%

0

-%

50K-200K

0

-%

0

-%

0

-%

0

-%

0

-%

0

-%

0

-%

0

-%

>=200K

0

-%

0

-%

0

-%

0

-%

0

-%

0

-%

0

-%

0

-%

Số giao dịch
Khối lượng
<1K
1K-10K
10K-50K
50K-200K
>=200K
Thống kê khớp lệnh TIN
Cập nhật Cập nhật
Trang trước
Trang sau
Khớp Giá +/- KL M/B
Dữ liệu đang được cập nhật
Lịch sử giao dịch

Lịch sử giao dịch TIN

*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

Ngày Giá TT Tăng/Giảm Tổng GTDD KL

19/01/2023

10.8

0.7 +6.93%

0

200

18/01/2023

10.6

0 0.00%

0.07

7,200

17/01/2023

10.6

0.1 +0.95%

0.03

2,600

16/01/2023

10

-1.5 -13.04%

0.14

13,300

13/01/2023

11.8

0.1 +0.85%

0.03

2,600

Xem thêm Xem thêm
Giao dịch khối ngoại TIN Giao dịch khối ngoại TIN

*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

Ngày

Giá TT

Khối lượng

Giá trị

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

19/01/23

10.80

0

0

0

0

0

--

18/01/23

10.60

0

0

0

0

0

--

17/01/23

10.60

600

0

+600

0.01

0

--

16/01/23

10.00

0

0

0

0

0

--

13/01/23

11.80

0

0

0

0

0

--

Xem thêm Xem thêm