menu
24hmoney
TIN (UPCOM)

Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt

(VietCredit Finance Joint Stock Company)
10.70 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 08:30:01 27/01

KL: 0 CP

Thông tin doanh nghiệp

Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (TIN) được thành lập từ năm 2008, có tiền thân là Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng. Hoạt động chính của công ty là cung cấp tín dụng cá nhân, kinh doanh vốn và đầu tư kinh doanh chứng khoán nợ. Trên thị trường tài chính, VietCredit là một trong những công ty mới tham gia vào thị trường tài chính tiêu dùng từ cuối năm 2018. Ngày 28/12/2021, TIN chính thức được giao dịch trên thị trường UPCoM.
Địa chỉ:
MST:
Điện thoại:
Fax:
Website:
Mã doanh nghiệp:

Thống kê các cổ đông lớn TIN

Cổ đông khác (75.7%)

Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (14.31%)

Nguyễn Đức Phương (4.23%)

Nguyễn Chí Hiếu (3.31%)

Nguyễn Thị Thanh Hoa (Vợ của ông Hồ Minh Tâm) (2.45%)

Ban lãnh đạo TIN

Họ tên Chức vụ Năm sinh

Nguyễn Đức Phương (4.23%)

Chủ tịch HĐQT

1980

Nguyễn Chí Hiếu (3.31%)

Thành viên HĐQT

1986

Phạm Hải Âu

Thành viên HĐQT

1980

Nguyễn Đức Huỳnh

Thành viên HĐQT

1978

Nguyễn Lân Trung Anh

Thành viên HĐQT độc lập

1989

Hồ Minh Tâm

Tổng Giám đốc

1979

Lê Phương Hải

Phó Tổng GĐ

1979

Vũ Thục Quyên

Phó Tổng GĐ

1966

Huỳnh Lê Khanh

Phó Tổng GĐ

1976

Jan Pacak

Phó Tổng Giám đốc

1968

Trần Thị Vân Anh

Kế toán trưởng

1987

Trần Việt Phương

Trưởng BKS

1979

Hồ Hồng Hải

Thành viên BKS

-

Trần Hồng Giang

Thành viên BKS

1984