menu
24hmoney
TIN (UPCOM)

Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt

(VietCredit Finance Joint Stock Company)
10.70 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 08:30:01 27/01

KL: 0 CP

Kết quả kinh doanh quý
Đồ thị P/E, EPS pha loãng
Cơ cấu lợi nhuận
Tài sản
Nguồn vốn
Tiền mặt trên cổ phiếu
(CPBH+QLDN)/ DT (%)
ROA - ROE