menu
24hmoney
Tín hiệu
QTP (UPCOM)

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh

(Quang Ninh Thermal Power Joint Stock Company)
16.10 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 15:00:01 26/05

KL: 545,900 CP

Tổng hợp trong phiên

Tổng hợp trong phiên QTP

Giá trần 18.50
Giá TC 16.10
Giá sàn 13.70
NN mua 0
Cao nhất 16.30
Trung bình 16.14
Thấp nhất 16.00
NN bán 0
Dư mua
Dư bán
69,900 16.1
16.2 2,900
168,400 16
16.3 98,900
166,600 15.9
16.4 74,400
404,900
176,200
Thống kê khớp lệnh QTP
Cập nhật Cập nhật
Trang trước
Trang sau
Khớp Giá +/- KL M/B

14:59:56

16.1

0.00

12,000

B

14:59:44

16.2

+0.10

2,900

B

14:58:43

16.2

+0.10

100

M

14:57:34

16.2

+0.10

300

M

14:57:20

16.2

+0.10

200

M

14:52:49

16.2

+0.10

600

M

14:51:08

16.2

+0.10

7,000

-

14:50:09

16.2

+0.10

300

B

14:49:35

16.2

+0.10

1,900

B

14:49:14

16.2

+0.10

7,000

M

14:48:17

16.2

+0.10

10,000

M

14:46:24

16.2

+0.10

1,200

M

14:45:32

16.2

+0.10

20,000

B

14:44:58

16.2

+0.10

200

B

14:44:41

16.2

+0.10

10,000

B

14:41:02

16.3

+0.20

400

M

14:39:37

16.3

+0.20

1,000

M

14:36:40

16.2

+0.10

2,800

B

14:36:31

16.2

+0.10

5,000

B

14:36:17

16.2

+0.10

200

B

Xem lịch sử khớp lệnh tại đây Mới