menu
24hmoney
Tín hiệu
QTP (UPCOM)

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh

(Quang Ninh Thermal Power Joint Stock Company)
15.20 -0.10 (-0.65%)

Cập nhật lúc 15:02:25 24/07

KL: 144,400 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q2/24 % Q2/23 Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21

Doanh thu

3,628.2

-2.2%

3,009.8

0.5%

2,847.2

25.9%

2,507.4

-20.2%

3,708.4

53.5%

2,995.2

15.3%

2,261.9

2%

3,141.3

59.2%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

3,628.2

-2.2%

3,009.8

0.5%

2,847.2

25.9%

2,507.4

-20.2%

3,708.4

53.5%

2,995.2

15.3%

2,261.9

2%

3,141.3

59.2%

Giá vốn hàng bán

3,417

-0.2%

2,725.8

3.2%

2,568.5

-18.2%

2,444.8

15.9%

3,409.1

-64.8%

2,817

-29.1%

2,172.9

-5.1%

2,905.7

-56.9%

Lợi nhuận gộp

211.2

-29.4%

284

59.4%

278.7

213%

62.6

-73.4%

299.4

-13.6%

178.2

-57.1%

89

-40.4%

235.6

94.4%

Thu nhập tài chính

0.1

-94.5%

0.1

-99%

2.5

-78.2%

2.9

-53.1%

2

-61.7%

15.3

43.4%

11.5

-8.7%

6.2

-82.4%

Chi phí tài chính

6.7

58.9%

8.6

55.4%

13.2

58.8%

28.7

54.8%

16.4

71.8%

19.2

51.1%

32

26.6%

63.5

-36.9%

Chi phí tiền lãi

5.4

66.3%

6

68.7%

9

72.6%

13.2

57.5%

16

52.9%

19.2

45.2%

33

24.1%

31.1

33%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí quản lý doanh nghiệp

25.3

-11.5%

22.7

-5.8%

45.5

-11.8%

23.3

-5.8%

22.7

18.4%

21.5

-1.4%

40.7

-24.1%

22

-21.7%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

179.3

-31.6%

252.9

65.5%

222.6

696.4%

13.5

-91.3%

262.3

-1.4%

152.8

-58.2%

28

-67.4%

156.2

70.5%

Thu nhập khác

0.5

-46.8%

0.4

-4.8%

1.1

74.8%

0.2

-41.6%

0.9

89.7%

0.4

-25.9%

0.6

-30.2%

0.4

-14.6%

Chi phí khác

-1.6

11.2%

-1.5

5.1%

-1.9

-14.1%

-1.5

-3.6%

-1.8

-16.6%

-1.6

-8.4%

-1.7

2.3%

-1.4

12.6%

Thu nhập khác, ròng

-1.1

-28.6%

-1.2

5.1%

-0.8

21.4%

-1.2

-19.7%

-0.8

18.4%

-1.2

-27.5%

-1.1

-27.8%

-1

11.8%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

178.2

-31.8%

251.7

66.1%

221.8

725.1%

12.3

-92.1%

261.4

-1.3%

151.6

-58.4%

26.9

-68.3%

155.2

71.6%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

17.9

-36%

25.2

-230.7%

11.2

-670.7%

0.7

91.5%

13.1

1.1%

7.6

58.8%

1.5

67.5%

7.8

-71.5%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

17.9

-36%

25.2

-230.7%

11.2

-670.7%

0.7

91.5%

13.1

1.1%

7.6

58.8%

1.5

67.5%

7.8

-71.5%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

160.4

-35.4%

226.5

57.4%

210.6

728.2%

11.6

-92.1%

248.3

-1.3%

143.9

-58.4%

25.4

-68.4%

147.4

71.6%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

160.4

-35.4%

226.5

57.4%

210.6

728.2%

11.6

-92.1%

248.3

-1.3%

143.9

-58.4%

25.4

-68.4%

147.4

71.6%

EPS Quý

356

-35.5%

503

57.2%

467

719.3%

26

-92.1%

552

-1.3%

320

-58.4%

57

-68.2%

328

71.7%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả