menu
24hmoney
Tín hiệu
CMX (HOSE)

Công ty cổ phần Camimex Group

(Camimex Group Joint Stock Company)
8.71 -0.03 (-0.34%)

Cập nhật lúc 14:45:32 06/02

KL: 520,900 CP

Kết quả kinh doanh quý
Đồ thị P/E, EPS 4QGN
Cơ cấu lợi nhuận
Tài sản
Nguồn vốn
Tiền mặt trên cổ phiếu
(CPBH+QLDN)/ DT (%)
ROA - ROE