menu
24hmoney

Bài của Tạ Ngọc Tân

Ảnh đại diện Pro
[VIDEO] Các cơ hội sắp tới
Vnindex đóng cửa giảm hơn 9 điểm kháng cự MA20
Giai đoạn này, nhiều cổ phiếu khá đồng pha với thị trường khi mới chỉ hình thành đáy 1 và đang đối diện với MA20. Sự điều chỉnh để tạo đáy 2 là cần thiết. Do đó chúng ta nên chọn những cổ phiếu đồng pha với vnindex (ví dụ như VND, KHG, KSB, ...) để xây dựng chiến lược tham gia. Quý nhà đầu tư phân bổ theo phương pháp nhúng chân từng phần, chỉ mua thêm khi có lãi thì sẽ an toàn hơn.
Các nhận định được trình bày chi tiết trong video.
Nhà đầu tư lưu ý
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ