Hết hạn 5 năm, ngân hàng lo xử lý nợ mua lại từ VAMC

Trịnh Vũ Tường

Thứ ba, ngày 23/06/2020 13:59 PM (GMT+7)

Hết hạn 5 năm, ngân hàng lo xử lý nợ mua lại từ VAMC

Hết hạn 5 năm, ngân hàng lo xử lý nợ mua lại từ VAMC

Năm 2020 là đến hạn 5 năm xử lý các khoản nợ bán cho Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC). Nếu chưa xử lý xong thì các ngân hàng phải mua lại để tiếp tục xử lý.