menu
24hmoney

VN30F2303

1,257.90 +4.50 (+0.36%)

Cập nhật lúc: 14:44:33 12/08

Xem bảng giá

Chỉ số

Ngày đáo hạn 16/03/2023
KL NN mua (HĐ) 0
OI 436
KLGD (HĐ) 35
KL NN bán (HĐ) 0
Basis -19.19
Thống kê giao dịch
Ngày Mở cửa Đóng cửa Cao nhất Thấp nhất KL KL HĐ mở OI Tăng/Giảm

26/07/2022

1,220.6

1,218.3

1,221.8

1,217.3

26

31

-1.20

(-0.10%)

25/07/2022

1,218.9

1,218.7

1,220.7

1,218

17

25

-5.20

(-0.43%)

22/07/2022

1,230

1,222.4

1,231

1,222

53

0

-18.70

(-1.53%)