menu
24hmoney

VN30F2208

1,255.50 +9.90 (+0.79%)

Cập nhật lúc: 14:45:11 28/06

Xem bảng giá

Chỉ số

Ngày đáo hạn 18/08/2022
KL NN mua (HĐ) 1
OI 514
KLGD (HĐ) 401
KL NN bán (HĐ) 9
Basis -17.91
Thống kê giao dịch
Ngày Mở cửa Đóng cửa Cao nhất Thấp nhất KL KL HĐ mở OI Tăng/Giảm

21/06/2022

1,217

1,224.8

1,238

1,210.4

879

138

+6.80

(+0.56%)

20/06/2022

1,243.7

1,218

1,247.9

1,217

779

114

-25.70

(-2.11%)

17/06/2022

1,247.5

1,243.7

1,248

1,216

594

0

-38.10

(-3.06%)