24hmoney

VN30F2111

1,510.00 +8.90 (+0.59%)

Cập nhật lúc: 14:45:27 18/10

PTKT

Chỉ số

Ngày đáo hạn 18/11/2021
KL NN mua (HĐ) 2,704
OI 1,595
KLGD (HĐ) 4,440
KL NN bán (HĐ) 1,151
Basis 2.63
Thống kê giao dịch
Ngày Mở cửa Đóng cửa Cao nhất Thấp nhất KL KL HĐ mở OI Tăng/Giảm