24hmoney

VN30F2110

1,439.80 +5.80 (+0.40%)

Cập nhật lúc: 11:30:11 28/09

PTKT

Chỉ số

Ngày đáo hạn 21/10/2021
KL NN mua (HĐ) 1,542
OI 39,401
KLGD (HĐ) 75,957
KL NN bán (HĐ) 510
Basis -2.5
Thống kê giao dịch
Ngày Mở cửa Đóng cửa Cao nhất Thấp nhất KL KL HĐ mở OI Tăng/Giảm