24hmoney

VN30F2107

1,479.30 +33.40 (+2.31%)

Cập nhật lúc: 17:29:04 11/06

PTKT

Chỉ số

Ngày đáo hạn 15/07/2021
KL NN mua (HĐ) 8
OI 984
KLGD (HĐ) 1,035
KL NN bán (HĐ) 219
Basis -8.31
Thống kê giao dịch
Ngày Mở cửa Đóng cửa Cao nhất Thấp nhất KL KL HĐ mở OI Tăng/Giảm