menu
24hmoney

Lĩnh vực: Tài chính

Giải thích thuật ngữ

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính (BCTC) là một tài liệu quan trọng trong lĩnh vực kế toán, chứa đựng thông tin về tình hình tài chính của một doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định. Báo cáo tài chính bao gồm các thành phần chính như bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo biến động vốn chủ sở hữu. Báo cáo tài chính được sử dụng để đánh giá tình hình tài chính của một doanh nghiệp, cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư, các đối tác kinh doanh và các cơ quan quản lý.

Một bản báo cáo tài chính bao gồm các thành phần sau:

  • Bảng cân đối kế toán: là bảng thể hiện tổng số tài sản, nợ và vốn của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định.
  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (P&L): là báo cáo thể hiện mức độ sinh lời hoặc lỗ của doanh nghiệp trong một giai đoạn kế toán.
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: là báo cáo thể hiện số tiền đã thu hoặc chi trong một giai đoạn kế toán.
  • Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu: là báo cáo thể hiện sự thay đổi của các khoản vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp trong một giai đoạn kế toán.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải cung cấp các thông tin khác trong “Bản thuyết minh BCTC” nhằm giải trình thêm về các chỉ tiêu đã phản ánh trên các Báo cáo tài chính tổng hợp và các chính sách kế toán đã áp dụng.

*Nếu doanh nghiệp hoạt động theo thông tư 200/2014/TT-BTC, các báo cáo bắt buộc bao gồm Bảng cân đối kế toán: Tài sản / Nợ, vốn chủ sở hữu.

*BCTC là căn cứ quan trọng nhất để nhà đầu tư nắm được tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích báo cáo tài chính là một công đoạn quan trọng trong quá trình phân tích cơ bản, định giá cổ phiếu.

Phân loại báo cáo tài chính

Phân loại theo mục đích báo cáo:

Phân loại theo kỳ báo cáo:

  • Báo cáo tài chính quý: Thời gian báo cáo là một quý (3 tháng).
  • Báo cáo tài chính giữa niên độ: Thời gian báo cáo là 6 tháng.
  • Báo cáo tài chính hàng năm: Thời gian báo cáo là một năm tài chính.

Bài viết được đóng góp bởi chuyên gia: Phan Thanh Quốc

Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại