menu
24hmoney

Lĩnh vực: Tài chính

Giải thích thuật ngữ

Báo cáo tài chính riêng lẻ

Báo cáo tài chính riêng lẻbáo cáo tài chính của một công ty độc lập và chỉ bao gồm các thông tin tài chính của công ty đó. Báo cáo này không bao gồm thông tin về các công ty con hoặc liên kết với công ty đó.
Báo cáo tài chính riêng lẻ thường bao gồm các phần sau:
  • Bảng cân đối kế toán thể hiện tình hình tài sản, nợ và vốn của công ty tại một thời điểm nhất định.
  • Báo cáo kết quả hoạt động: Báo cáo này cho thấy lợi nhuận hoặc lỗ của công ty trong một khoảng thời gian nhất định.
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ thể hiện tình hình thu chi của công ty trong một khoảng thời gian nhất định.
  • Chú thích và Thuyết minh: Chú thích và thuyết minh BCTC cung cấp các giải thích về các thông tin trong báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính riêng lẻ giúp cho các bên liên quan, như nhà đầu tư, cổ đông và các đối tác kinh doanh, đánh giá được tình hình tài chính của công ty độc lập. Tuy nhiên, báo cáo tài chính riêng lẻ không cung cấp thông tin về tình hình tài chính của các công ty con hoặc liên kết của công ty đó.

Sự khác nhau giữa BCTC riêng lẻ và BCTC hợp nhất

Báo cáo tài chính riêng lẻ là báo cáo tài chính chỉ bao gồm thông tin về một công ty đơn lẻ, trong khi báo cáo tài chính hợp nhất là báo cáo tài chính tổng hợp thông tin về toàn bộ tài sản, nợ và vốn của tất cả các công ty con và liên kết của tập đoàn. Báo cáo tài chính riêng lẻ không bao gồm thông tin về các công ty con và liên kết, trong khi báo cáo tài chính hợp nhất cung cấp thông tin về tình hình tài chính của toàn bộ tập đoàn. Báo cáo tài chính riêng lẻ thường được sử dụng bởi các công ty độc lập và không có quan hệ đến các công ty khác, trong khi báo cáo tài chính hợp nhất thường được sử dụng bởi các tập đoàn hoặc các công ty mẹ để đánh giá toàn diện tình hình tài chính của toàn bộ tập đoàn.

Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại