menu
24hmoney
Tìm kiếm

Bài bạn viết

Bài viết HAY của chuyên gia
Xem thêm
ngọc cv Pro

NGUYÊN TẮC SỐNG CÒN TRÊN THỊ TRƯỜNG CỦA CÁC PHÙ THUỶ CHỨNG KHOÁN

Nguyên tắc giao dịch của các phù thủy chứng khoán thật ra rất đơn giản, nhưng để thực hiện thuần thục đòi hỏi phải trải qua nhiều lần sai, nhiều lần lên bờ xuống ruộng:

Mua khi cấu trúc tăng giá được hình thành.

Bán khi cấu trúc tăng giá bị suy yếu.

Tấn công tổng lực và phòng thủ quyết liệt. Xem lợi nhuận kiếm được cũng là vốn. Tuyệt đối không để khoản lãi biến thành khoản lỗ trong mọi tình huống.

Không để các khoản lỗ nhỏ biến thành các khoản lỗ lớn.

Đừng mong ăn trọn 1 con sóng từ đáy qua tới đỉnh. Khi đỉnh hình thành và qua đỉnh, vui vẻ chấp nhận xuống tàu.

Có lãi thì vui vẻ trả bớt lãi cho thị trường, lỗ nhẹ thì xem đó là bài học để quản trị thời điểm giải ngân và phân bổ vốn một cách tối ưu trong những thương vụ sau.

Tóm lại: Đã tham gia giao dịch chứng khoán thì hãy tập làm quen với cảm xúc khi bị tát vẫn phải cười :))

1 Yêu thích
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ