menu
24hmoney
1,773 người theo dõi
440 bài viết
43,292 điểm

Tiểu sử

Đầu tư chứng khoán không phải là con đường dễ dàng cho người mới. Thống kê cho thấy 95% NĐT thua lỗ trên thị trường chứng khoán và chỉ có 5% NĐT chiến thắng được thị trường. Với mong muốn giúp cho mọi nhà đầu tư có thêm kiến thức kinh nghiệm cũng như không mắc lại những sai lầm như những người khác, kênh Cường UK Official ra đời!!! .. Xem thêm
Bài viết HAY của chuyên gia
Xem tất cả
Gợi ý chuyên gia