menu
24hmoney
Tín hiệu
VSH (HOSE)

Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

(Vinh Son - Song Hinh Hydropower Joint Stock Company)
37.00 +0.15 (+0.41%)

Cập nhật lúc 14:45:36 08/02

KL: 40,000 CP

Tổng hợp trong phiên

Tổng hợp trong phiên VSH

Giá trần 39.40
Giá TC 36.85
Giá sàn 34.30
NN mua 14,100
Cao nhất 37.00
Trung bình 36.86
Thấp nhất 36.55
NN bán 1,100
Dư mua
Dư bán
1,500 36.85
37 400
9,500 36.5
37.05 6,100
100 36.3
37.15 400
11,100
6,900
Xem lịch sử khớp lệnh tại đây Mới