menu
24hmoney
Tín hiệu
TNG (HNX)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

(TNG Investment And Trading Joint Stock Company)
20.20 +0.30 (+1.51%)

Cập nhật lúc 11:06:01 05/06

KL: 1,143,100 CP

Tin về mã TNG Bài viết về mã TNG
Xem thêm Xem thêm
Tin về mã TNG Báo cáo phân tích về TNG
Xem thêm
TNG - Vượt kế hoạch doanh thu 2022F

TNG - Vượt kế hoạch doanh thu 2022F

Nguồn: KIS

Ngày phát hành: 28/12/2022

Đa dạng hóa thị trường tiêu thụ

Đa dạng hóa thị trường tiêu thụ

Nguồn: MIRAE

Ngày phát hành: 10/12/2022