SGP (UPCOM)

Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

22.20 +1.00 (+4.72%)

Cập nhật lúc 14:59:48 11/06

KL: 454,700 CP

Ban lãnh đạo

Họ tên Chức vụ Năm sinh