NVB (HNX)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân

17.80 +1.00 (+5.95%)

Cập nhật lúc 14:45:13 14/05

KL: 10,250,500 CP