menu
24hmoney
Tín hiệu
NVB (HNX)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân

(National Citizen Commercial Joint Stock Bank)
10.30 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 15:03:04 12/04

KL: 132,500 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Thu nhập lãi thuần

-20.6

-104.3%

7

429.9%

211.2

9.4%

259.6

-0.1%

480.9

181%

-2.1

-100.5%

193

-23.9%

260

-34.2%

Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự

1,434.4

-8.8%

1,520.3

53.7%

1,729.9

61.3%

1,749

55%

1,573.1

33.5%

989

-33.7%

1,072.4

-18.8%

1,128.8

-27.2%

Chi phí lãi và các chi phí tương tự

1,455

-33.2%

1,513.3

-52.7%

1,518.7

-72.7%

1,489.4

-71.4%

1,092.2

-8.5%

991.1

5.9%

879.4

17.6%

868.8

24.8%

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ

11.7

670.2%

9.5

-60.6%

12.7

-51.4%

0.4

-100.4%

2.1

-104.8%

24.2

97.2%

26

-66%

84.7

569.9%

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ

30.8

-7.5%

21.3

-58.9%

26.4

-58.5%

23.9

-81.1%

33.3

-54.7%

51.8

44.4%

63.6

-36.6%

126.4

273.8%

chi phí hoạt động dịch vụ

19.1

46%

11.8

57.4%

13.7

63.5%

24.3

41.8%

35.3

-13.2%

27.6

-17.1%

37.6

-57.7%

41.7

-96.9%

Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng

35.4

-53.1%

52

348.9%

52.9

3,402%

62.1

1,386%

75.6

454.7%

11.6

1,441%

1.5

1,677%

-4.8

-224.5%

Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư

8.7

197.7%

101.2

318.1%

50.3

-36.4%

0.2

-99.6%

2.9

-98.9%

24.2

-55.7%

79.1

495.9%

60.5

205.6%

Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác

-45.3

-699%

-50.2

-1,662%

-27.1

-466%

-12

-429.2%

7.6

-69.8%

3.2

106.6%

7.4

180.1%

3.6

156.9%

Thu nhập từ hoạt động khác

34.8

99%

25.6

142.4%

15.1

27.7%

6.8

-65%

17.5

-32.8%

10.6

-42.2%

11.8

37.7%

19.4

143.4%

Chi phí hoạt động khác

80.1

-706%

75.8

-930.6%

42.2

-855.8%

18.8

-19.3%

9.9

-916.4%

7.4

89%

4.4

75.2%

15.7

-9.5%

Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí hoạt động

342.3

-3.6%

341.9

-61%

290.6

-14.8%

264

-13.8%

330.3

-24.2%

212.4

13.2%

253.1

-13.8%

231.9

-6.6%

Lợi nhuận từ HDKD trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng

-352.3

-250.2%

-222.3

-46.9%

9.4

-82.5%

45.6

-73.5%

234.6

6.5%

-151.4

-171.4%

54

-51.8%

172.1

-17%

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng

83.6

-56.2%

21.9

53.9%

1.3

97.9%

40.1

72.6%

53.5

87.4%

47.5

64%

60.4

-353.4%

146.6

18.7%

Tổng lợi nhuận trước thuế

-435.9

-340.7%

-244.2

-22.8%

8.1

226.4%

5.5

-78.4%

181.1

189.1%

-198.9

-349.2%

-6.4

-106.5%

25.5

-5.7%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

0.3

-76.5%

0.4

-83.6%

2.1

-264.9%

1.1

78.4%

0.1

-100.4%

2.7

117.1%

1.3

106.5%

5.1

5.8%

Chi phí thuế TNDN hiện hành

0.3

-76.5%

0.4

-83.6%

2.1

-264.9%

1.1

78.4%

0.1

-100.4%

2.7

117.1%

1.3

106.5%

5.1

5.8%

Chi phí thuế TNDN hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận sau thuế

-436.2

-341.1%

-243.8

-24.3%

6

216.8%

4.4

-78.4%

181

211%

-196.2

-407.2%

-5.1

-106.5%

20.4

-5.7%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

EPS Quý

N/A

N/A

N/A

N/A

18

-51.4%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

37

-85%

N/A

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại