NAB (UPCOM)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á

17.80 +0.40 (+2.30%)

Cập nhật lúc 14:59:48 14/05

KL: 375,900 CP