NAB (UPCOM)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á

19.30 +0.60 (+3.21%)

Cập nhật lúc 09:29:10 18/05

KL: 87,300 CP

Ban lãnh đạo

Họ tên Chức vụ Năm sinh