NAB (UPCOM)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á

19.40 +0.70 (+3.74%)

Cập nhật lúc 09:13:59 18/05

KL: 16,800 CP