menu
24hmoney
MBG (HNX)

Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG

(MBG Group Joint Stock Company)
5.10 +0.20 (+4.08%)

Cập nhật lúc 15:05:57 31/01

KL: 2,417,100 CP

Kết quả kinh doanh quý
Đồ thị P/E, EPS 4QGN
Cơ cấu lợi nhuận
Tài sản
Nguồn vốn
Tiền mặt trên cổ phiếu
(CPBH+QLDN)/ DT (%)
ROA - ROE