menu
24hmoney
MBG (HNX)

Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG

(MBG Group Joint Stock Company)
5.10 +0.20 (+4.08%)

Cập nhật lúc 15:05:57 31/01

KL: 2,417,100 CP

Mức giá (nghìn đồng)

KL (nghìn CP)

Tổng KL khớp MBG 2,417,100
KL MUA chủ động 1,536,700 M
KL BÁN chủ động 822,500 B
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH 57,900
Giao dịch thoả thuận MBG
Cập nhật Cập nhật

Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ

Không có giao dịch thoả thuận
Thống kê khớp lệnh theo khối lượng MBG
Cập nhật Cập nhật
Nhóm KL Số giao dịch Khối lượng
Tổng GD Mua GD Bán GD KXĐ Tổng CP Mua CP Bán CP KXĐ

<1K

140

33.57%

85

20.38%

55

13.19%

0

0%

45,200

1.87%

28,100

1.16%

17,100

0.71%

0

0%

1K-10K

199

47.72%

107

25.66%

92

22.06%

0

0%

577,500

23.89%

335,200

13.87%

242,300

10.02%

0

0%

10K-50K

69

16.55%

42

10.07%

27

6.47%

0

0%

1,132,000

46.83%

719,000

29.75%

413,000

17.09%

0

0%

50K-200K

9

2.16%

6

1.44%

2

0.48%

1

0.24%

662,400

27.4%

454,400

18.8%

150,100

6.21%

57,900

2.4%

>=200K

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Số giao dịch
Khối lượng
<1K
1K-10K
10K-50K
50K-200K
>=200K
Thống kê khớp lệnh MBG
Cập nhật Cập nhật
Trang trước
Trang sau
Khớp Giá +/- KL M/B

14:45:02

5.1

+0.20

57,900

-

14:29:48

5.1

+0.20

100

M

14:29:42

5.1

+0.20

5,000

M

14:29:39

5

+0.10

2,400

B

14:29:28

5.1

+0.20

1,000

M

14:28:59

5.1

+0.20

10,000

M

14:28:56

5.1

+0.20

500

M

14:28:51

5.1

+0.20

1,000

M

14:28:50

5.1

+0.20

5,000

M

14:28:45

5.1

+0.20

10,000

M

14:28:44

5.1

+0.20

100

M

14:28:20

5.1

+0.20

5,000

M

14:28:16

5.1

+0.20

2,200

M

14:28:15

5.1

+0.20

16,600

M

14:28:05

5.1

+0.20

5,900

B

14:28:00

5.1

+0.20

400

M

14:27:59

5.1

+0.20

500

M

14:27:46

5.1

+0.20

900

M

14:27:43

5.1

+0.20

30,000

M

14:27:36

5.1

+0.20

5,500

M

Lịch sử giao dịch

Lịch sử giao dịch MBG

*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

Ngày Giá TT Tăng/Giảm Tổng GTDD KL

31/01/2023

5.1

0.2 +4.08%

12.29

2,417,100

30/01/2023

4.9

0 0.00%

7.67

1,562,700

27/01/2023

4.9

0.2 +4.26%

15.69

3,202,100

19/01/2023

4.7

0.2 +4.44%

5.62

1,238,500

18/01/2023

4.5

0.1 +2.27%

4.27

948,600

Xem thêm Xem thêm
Giao dịch khối ngoại MBG Giao dịch khối ngoại MBG

*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

Ngày

Giá TT

Khối lượng

Giá trị

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

31/01/23

5.10

0

500

-500

0

0

--

30/01/23

4.90

0

0

0

0

0

--

27/01/23

4.90

11,000

0

+11,000

0.05

0

--

19/01/23

4.70

600

107

+493

0

0

0

18/01/23

4.50

0

100

-100

0

0

--

Xem thêm Xem thêm