LIG (HNX)

Công ty Cổ phần Licogi 13

6.90 -0.10 (-1.43%)

Cập nhật lúc 15:02:33 27/07

KL: 412,500 CP