LIG (HNX)

Công ty Cổ phần Licogi 13

6.80 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 14:45:54 30/07

KL: 785,700 CP