menu
24hmoney
Tín hiệu
LIG (HNX)

Công ty Cổ phần Licogi 13

(Licogi 13 Joint Stock Company)
3.80 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 15:02:23 24/07

KL: 497,100 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2024): Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

564.9

52.3%

1,410.9

27.6%

938.6

36.1%

601.2

-21.2%

370.9

-24.7%

1,105.3

89.9%

689.8

38.8%

763.1

19.7%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

1.2

53.6%

N/A

N/A

N/A

N/A

2.7

N/A

2.6

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

564.9

53.5%

1,409.7

27.8%

938.6

36.1%

601.2

-21.2%

368.1

-25.2%

1,102.7

89.4%

689.8

38.8%

763.1

20.8%

Giá vốn hàng bán

524.1

-56.8%

1,373.7

-28.2%

982.4

-51.8%

555.6

24.2%

334.2

30.6%

1,071.7

-67.1%

647.3

-35.2%

732.5

-27.4%

Lợi nhuận gộp

40.8

20.4%

36

15.8%

-43.8

-202.9%

45.7

49.3%

33.9

221.6%

31

152.3%

42.5

133.1%

30.6

-46.2%

Thu nhập tài chính

0.4

-95.3%

191.2

2,225%

112.3

11,485%

4.9

107.1%

7.6

-94.2%

8.2

-95.5%

1

-94.4%

69.4

-4,293%

Chi phí tài chính

23.8

-12%

199.9

-1,235%

38.2

-59.9%

29

-142.3%

21.2

81.2%

15

78.3%

23.9

-30.6%

68.5

291.7%

Chi phí tiền lãi

23.8

-12%

199.9

-1,235%

38.2

-59.9%

28.7

-36.5%

21.2

8.8%

15

78.3%

23.9

-30.6%

21

41.1%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

0.1

98.5%

1.4

-160%

0.7

-125.1%

7.3

519.1%

7.7

-416.7%

0.6

91.9%

0.3

1.9%

1.8

-20,696%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

16.1

-43%

22.3

-10.5%

18.7

-0.2%

28.4

-14.5%

11.2

29.1%

20.2

12.5%

18.6

-43.2%

24.8

-54.7%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

1.3

-6.4%

3.5

-1.8%

11

1,565%

0.6

-80.5%

1.4

-87.8%

3.6

-86.3%

0.7

-83.2%

3.1

-53.8%

Thu nhập khác

3.9

543.7%

4.1

604.4%

0.4

-82.3%

0.8

-44%

0.6

635.7%

0.6

-98.9%

2.2

973.4%

1.5

134.8%

Chi phí khác

-3.4

-195.8%

-7.1

-305.1%

-2.9

-35.1%

-1.1

52.5%

-1.2

-33.5%

-1.8

93.9%

-2.1

-4.8%

-2.4

-155.9%

Thu nhập khác, ròng

0.5

194.7%

-3

-157%

-2.5

-3,755%

-0.3

66.5%

-0.5

30.4%

-1.2

-104.7%

0.1

103.7%

-0.9

-29,636%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

1.8

119.4%

0.5

-79.9%

8.5

1,067%

0.3

-86.3%

0.8

-92.2%

2.4

-95.3%

0.7

-65.4%

2.2

-67.4%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

0.6

-325.9%

0.3

85%

2.1

-1,115%

0.2

88.9%

0.1

92.2%

2.3

83.2%

0.2

-1,604%

2.1

-1,022%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

0.6

-325.9%

0.3

85%

2.1

-1,115%

0.2

88.9%

0.1

92.2%

2.3

83.2%

0.2

-1,604%

2.1

-1,022%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

1.2

76.6%

0.1

35.6%

6.4

1,052%

0.1

-24%

0.7

-92.2%

0.1

-99.7%

0.6

-73.4%

0.1

-98.7%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

0.5

6.8%

0.1

-35%

0.3

168.4%

-0.1

-125.2%

0.4

7.9%

0.1

-88.3%

0.1

-96.5%

0.4

105.5%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

0.7

212.6%

0.1

1,875%

6.1

1,288%

0.2

155.3%

0.2

-97.2%

0

-100%

0.4

133.9%

-0.3

-102.2%

EPS Quý

5

0%

1

N/A

65

1,200%

-1

95.5%

5

-96.1%

N/A

N/A

5

-90.6%

-22

-113.7%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả