menu
24hmoney
LAI (UPCOM)

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO

(IDICO Long An Investment Construction JSC)
77.00 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 08:30:02 31/01

KL: 0 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ
scroll left
scroll right

Dữ liệu chưa có hoặc đang được cập nhật

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới