LAI (UPCOM)

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO

(IDICO Long An Investment Construction JSC)
60.00 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 08:30:02 05/12

KL: 0 CP

Kết quả kinh doanh quý
Đồ thị P/E, EPS pha loãng
Cơ cấu lợi nhuận
Tài sản
Nguồn vốn
Tiền mặt trên cổ phiếu
(CPBH+QLDN)/ DT (%)
ROA - ROE