menu
24hmoney
Tín hiệu
KLB (UPCOM)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long

(Kien Long Commercial Joint Stock Bank)
11.00 -0.10 (-0.90%)

Cập nhật lúc 14:44:04 19/04

KL: 18,600 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Thu nhập lãi thuần

542.6

-2.1%

455.1

-22.7%

432.8

-14.4%

607.6

37%

554

34%

588.6

102.5%

505.5

62.3%

443.5

-51.5%

Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự

1,773.4

8.3%

1,903.8

40.3%

2,075.5

66.8%

2,026.7

78.1%

1,637.1

41.6%

1,357

30.9%

1,244.2

14.1%

1,138

-47.5%

Chi phí lãi và các chi phí tương tự

1,230.8

-13.6%

1,448.7

-88.5%

1,642.8

-122.4%

1,419.1

-104.3%

1,083.1

-45.9%

768.4

-3%

738.7

5.1%

694.5

44.5%

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ

144.6

-10.9%

161.3

111%

94.1

2%

112.6

73.2%

162.3

114.3%

76.4

59%

92.3

-0.9%

65

67.7%

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ

174.1

1.8%

170.6

109.2%

97.2

-2.9%

114.4

63.5%

171

112.2%

81.6

52.2%

100.1

4%

70

63.7%

chi phí hoạt động dịch vụ

29.4

-237.4%

9.3

-81.4%

3

61.2%

1.8

64.1%

8.7

-79.4%

5.1

7%

7.8

-147.8%

4.9

-24.6%

Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng

22.3

276.8%

18.4

426.1%

17.9

28.5%

0.6

-98.1%

-12.6

-192.8%

3.5

-13.5%

13.9

150%

30.2

497.9%

Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư

31.8

457.6%

33.8

350.5%

7

480%

9.8

-11.4%

-8.9

-137.6%

7.5

226.6%

-1.8

-113%

11.1

-65.2%

Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác

18.2

-43.3%

30.2

37.6%

29

10.9%

12.5

361.8%

32.1

801%

21.9

908.9%

26.1

-1.5%

2.7

-56.8%

Thu nhập từ hoạt động khác

18.6

-45.2%

31.3

31.9%

29.8

10.2%

16.1

321.9%

34

266.9%

23.7

1,882%

27

-28.4%

3.8

-47.4%

Chi phí hoạt động khác

0.4

78.8%

1.1

38.5%

0.8

9.1%

3.5

-222.3%

1.8

67.7%

1.8

-282.8%

0.9

91.7%

1.1

-15.1%

Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí hoạt động

451.1

-8.6%

369.9

-5.5%

370.6

-2.7%

454.2

-36.9%

415.4

-12.3%

350.8

-27.3%

361

-12.4%

331.8

-27.3%

Lợi nhuận từ HDKD trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng

308.5

-1%

328.9

-5.3%

210.1

-23.6%

289

31%

311.5

94.6%

347.2

447.2%

274.9

109.1%

220.6

-70%

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng

229.1

-60.3%

91.7

49.7%

10.3

80.8%

86.9

7.3%

142.9

-399.3%

182.2

-2,043%

53.6

-89%

93.7

-175.4%

Tổng lợi nhuận trước thuế

79.4

-52.9%

237.2

43.7%

199.9

-9.7%

202.1

59.2%

168.6

28.2%

165

126.6%

221.3

114.7%

127

-81.9%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

16

52.7%

48

-44.3%

40.1

9.7%

40.6

-57.4%

34

-32.7%

33.2

-116.9%

44.4

-113%

25.8

85.5%

Chi phí thuế TNDN hiện hành

15.8

53.5%

47.5

-42.8%

39.6

10.7%

40.6

-57.4%

34

-32.7%

33.2

-116.9%

44.4

-113%

25.8

85.5%

Chi phí thuế TNDN hoãn lại

0.2

N/A

0.5

N/A

0.5

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận sau thuế

63.4

-52.9%

189.2

43.6%

159.8

-9.7%

161.6

59.7%

134.6

27.1%

131.8

129.2%

176.9

115.1%

101.2

-80.7%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

EPS Quý

N/A

N/A

N/A

N/A

442

N/A

447

59.6%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

280

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại