menu
24hmoney
Tín hiệu
HVN (HOSE)

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP

(Vietnam Airlines JSC)
11.90 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 14:45:09 27/09

KL: 580,500 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21 Q4/21 % Q4/20 Q3/21 % Q3/20

Doanh thu

20,696.2

12.3%

23,640.1

102.3%

19,573.3

112.5%

21,266.7

347.3%

18,436.6

179.4%

11,683.4

55.2%

9,213

11.5%

4,754

-37.6%

Các khoản giảm trừ

131.7

-24.8%

145.9

-130.6%

102.2

-200.2%

110.4

-493.8%

105.5

-71.3%

63.3

6.8%

34

43.1%

18.6

-0.4%

Doanh thu thuần

20,564.5

12.2%

23,494.2

102.2%

19,471.1

112.1%

21,156.3

346.8%

18,331

180.4%

11,620.1

55.8%

9,178.9

11.9%

4,735.4

-37.7%

Giá vốn hàng bán

19,635.2

-5%

21,535

-63%

20,298.7

-97.3%

20,991.3

-171%

18,699.5

-106.9%

13,214.9

-16.6%

10,287

-33.8%

7,746.6

28.3%

Lợi nhuận gộp

929.4

352.2%

1,959.2

222.8%

-827.6

25.3%

165

105.5%

-368.4

85.3%

-1,594.8

58.8%

-1,108.1

-315%

-3,011.2

5.9%

Thu nhập tài chính

92.6

-32.7%

366.2

249.1%

945.7

26.2%

185.7

-66.9%

137.6

-2.8%

104.9

-0.7%

749.2

419.4%

560.3

324.8%

Chi phí tài chính

723.1

37%

773.5

-46.4%

1,023.5

-227.7%

1,463.8

-200.7%

1,147.8

-171.6%

528.4

-47.3%

312.3

-294.1%

486.7

-36.3%

Chi phí tiền lãi

391

-49.3%

386.1

-71.7%

371.4

-86.7%

305.1

-51.3%

262

-26.4%

224.8

-12.8%

198.9

0.3%

201.7

-1.4%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

29.1

-25.9%

34.5

10.3%

-65.8

46.5%

30.9

251.9%

39.3

195.7%

31.3

232.6%

-123

-166.5%

-20.4

-474.3%

Chi phí bán hàng

959.4

-45.5%

1,047.6

-187.1%

1,057.3

-324.3%

850.7

-200.6%

659.6

-112%

364.9

7.5%

249.2

49.1%

283

-44%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

496.7

-7.2%

481.7

-23.4%

518.2

-5.2%

503.3

-44.8%

463.4

-2.1%

390.4

-8.6%

492.8

10.3%

347.6

-3.4%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

-1,128.1

54.2%

57.2

102.1%

-2,546.7

-65.8%

-2,436.2

32.1%

-2,462.4

31.4%

-2,742.3

44%

-1,536.2

-204.4%

-3,588.5

9.2%

Thu nhập khác

37

31.3%

36

-78.5%

89.6

-82%

24.1

-84.3%

28.2

-23.8%

167.5

688.8%

496.3

215.4%

153.2

355.1%

Chi phí khác

-126.7

-174.9%

-73.9

-58.9%

-60.6

-67.2%

-59.9

-137.7%

-46.1

-45.1%

-46.5

-97.5%

-36.2

-24.4%

-25.2

-9.8%

Thu nhập khác, ròng

-89.7

-401%

-37.9

-131.3%

29

-93.7%

-35.8

-127.9%

-17.9

-441.7%

121

5,348%

460.1

258.8%

128

1,094%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

-1,217.7

50.9%

19.3

100.7%

-2,517.8

-134%

-2,472

28.6%

-2,480.3

30.8%

-2,621.3

46.5%

-1,076.1

-185.8%

-3,460.4

12.2%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

81.1

-16.6%

57.4

5.1%

92.8

-18.8%

78.7

-57.5%

69.5

-17.8%

60.5

12.9%

78.1

-50.5%

50

-3%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

4.2

342.1%

0.8

119.3%

24.9

183.5%

4.2

119.8%

1.7

49.2%

4

-31%

29.8

-567.5%

20.9

-236.7%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

76.9

-8%

56.7

12.1%

67.9

37.1%

74.5

-5.1%

71.2

-14.1%

64.5

11.1%

107.9

-137.1%

70.9

-29.5%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

-1,294.7

49.3%

-37.3

98.6%

-2,585.6

-118.4%

-2,546.5

27.9%

-2,551.5

30%

-2,685.7

46%

-1,184.1

-180.6%

-3,531.3

11.7%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

67.7

2,023%

66.3

191.1%

76.5

269.1%

76.3

146.9%

3.2

104%

-72.8

14.3%

-45.3

7.9%

-162.7

-91.9%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

-1,362.4

46.7%

-103.6

96%

-2,662.2

-133.8%

-2,622.8

22.1%

-2,554.7

28.4%

-2,613

46.6%

-1,138.8

-205.4%

-3,368.7

13.9%

EPS Quý

-615

46.7%

-47

96%

-1,202

-133.8%

-1,184

N/A

-1,154

54.1%

-1,180

65.8%

-514

-95.4%

-1

100%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699 - 0983.267.857

Điều khoản và chính sách sử dụng

Liên kết Viva24Hcopy link
Quét mã QR để tải App Tài chính - Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại