HVN (HOSE)

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP

(Vietnam Airlines JSC)
9.40 +0.18 (+1.95%)

Cập nhật lúc 14:45:14 25/11

KL: 559,700 CP

Kết quả kinh doanh quý
Đồ thị P/E, EPS pha loãng
Cơ cấu lợi nhuận
Tài sản
Nguồn vốn
Tiền mặt trên cổ phiếu
(CPBH+QLDN)/ DT (%)
ROA - ROE