menu
24hmoney
Tín hiệu
HDG (HOSE)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô

(Ha Do Joint Stock Company)
32.00 -0.50 (-1.54%)

Cập nhật lúc 14:45:34 08/02

KL: 909,200 CP

Tổng hợp trong phiên

Tổng hợp trong phiên HDG

Giá trần 34.75
Giá TC 32.50
Giá sàn 30.25
NN mua 12,800
Cao nhất 32.50
Trung bình 31.91
Thấp nhất 31.00
NN bán 18,100
Dư mua
Dư bán
1,000 32
32.1 22,100
4,100 31.95
32.15 100
1,800 31.9
32.2 12,400
6,900
34,600
Xem lịch sử khớp lệnh tại đây Mới