menu
24hmoney
ELC (HOSE)

Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM

(ELCOM Technology Communications Corporation)
12.80 +0.55 (+4.49%)

Cập nhật lúc 14:45:29 31/01

KL: 543,500 CP

Kết quả kinh doanh quý
Đồ thị P/E, EPS 4QGN
Cơ cấu lợi nhuận
Tài sản
Nguồn vốn
Tiền mặt trên cổ phiếu
(CPBH+QLDN)/ DT (%)
ROA - ROE