menu
24hmoney
Tín hiệu
DLG (HOSE)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

(Duc Long Gia Lai Group Joint Stock Company)
2.12 +0.01 (+0.47%)

Cập nhật lúc 14:45:46 30/03

KL: 1,202,400 CP