menu
24hmoney
Tín hiệu
DLG (HOSE)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

(Duc Long Gia Lai Group Joint Stock Company)
2.08 -0.03 (-1.42%)

Cập nhật lúc 14:45:03 14/06

KL: 1,076,900 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2024): Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

266.4

19.6%

343.3

15.7%

289.1

-11.4%

288.9

-23%

222.7

-36%

296.8

9%

326.4

-17.4%

375.3

-22.2%

Các khoản giảm trừ

0

-609.7%

0

-47.5%

0

-79%

0

-100.5%

0

99.8%

0

99.9%

0

99.9%

0.1

103.2%

Doanh thu thuần

266.4

19.6%

343.3

15.7%

289.1

-11.4%

288.9

-23%

222.7

-36%

296.8

9.3%

326.4

-17.3%

375.4

-21.9%

Giá vốn hàng bán

197.2

-37.8%

267

-15.4%

200.3

13.5%

256.5

17.2%

143.1

43.3%

231.4

-17.4%

231.5

27.6%

309.7

26.3%

Lợi nhuận gộp

69.2

-13%

76.3

16.8%

88.9

-6.3%

32.4

-50.6%

79.6

-16.6%

65.3

-12.3%

94.9

26.6%

65.7

9.2%

Thu nhập tài chính

51.8

2%

61.5

7.2%

60.1

-2.8%

65

-10.4%

50.7

12.1%

57.4

-49.1%

61.8

-41%

72.6

22.1%

Chi phí tài chính

67.5

16.8%

79.1

23.3%

88.2

-0.8%

98.8

32%

81.1

4.4%

103.1

22.6%

87.5

33.1%

145.2

-14.7%

Chi phí tiền lãi

76.4

7%

84.1

3.5%

88.2

-1.1%

98.9

1.8%

82.2

-3.1%

87.2

4.6%

87.3

-0.3%

100.7

15%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

0.1

8.9%

0.1

-6%

0.1

-6%

-0.2

-1.1%

0.1

1.1%

0.1

2,226%

0.1

2,426%

-0.2

34%

Chi phí bán hàng

2.4

-115.4%

2.5

83.4%

2.4

20.4%

2.1

11.8%

1.1

59.8%

14.8

-187.5%

3

34.5%

2.4

48.3%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

8.7

76.8%

202.5

58.8%

37.6

53.9%

41.9

111.9%

37.3

4.5%

491.5

-515.9%

81.6

-40.7%

353.4

-1,148%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

42.5

293%

-146.3

70%

20.8

235.9%

38.2

110.5%

10.8

-22.8%

-486.6

-1,481%

-15.3

-11.8%

-362.9

-1,765%

Thu nhập khác

0.3

61.9%

1

-42.3%

0.3

-72.1%

1

-58%

0.2

-79.1%

1.7

-89.8%

1

-52%

2.5

15.5%

Chi phí khác

-2.4

1.1%

-3.3

81.2%

-2.3

17%

-4.1

-13.7%

-2.4

-0.7%

-17.3

-599.4%

-2.7

-23.5%

-3.6

54.2%

Thu nhập khác, ròng

-2.1

5.8%

-2.3

85.4%

-2

-17%

-3.1

-165.2%

-2.3

-40.9%

-15.6

-211.8%

-1.7

-3,970%

-1.2

79.9%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

40.4

371.7%

-148.5

70.4%

18.8

210.8%

35.1

109.7%

8.6

-31%

-502.3

-2,892%

-17

-23.8%

-364.1

-2,378%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

2.7

-20.5%

2.7

54.5%

2.8

-3.3%

2.5

55.2%

2.2

-77.2%

5.9

-696.5%

2.7

-39.2%

5.6

-75.7%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

2.2

-492.8%

1.4

-63%

0.3

-164.4%

5

-52.9%

0.6

-1.1%

3.7

-48.4%

0.5

-96.9%

3.3

-74.3%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

4.9

-189.6%

1.3

40.3%

3.1

-44.3%

7.5

15.2%

1.7

-139.9%

2.2

-134.5%

2.2

-114.3%

8.9

-75.1%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

35.5

416.2%

-149.9

70.3%

15.7

181.8%

27.6

107.4%

6.9

-41.3%

-504.5

-4,781%

-19.2

-1,460%

-373

-3,522%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

7.8

242.3%

3

164.1%

6.7

-5.4%

4.6

67.3%

2.3

-65.8%

-4.6

-249.4%

7.1

317.2%

2.7

228%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

27.7

502.9%

-152.8

69.4%

9

134.3%

23

106.1%

4.6

-8.7%

-499.9

-3,625%

-26.3

-662.3%

-375.8

-2,981%

EPS Quý

92

513.3%

-510

69.5%

30

134.5%

77

106.1%

15

-11.8%

-1,670

-3,611%

-87

-643.8%

-1,256

-3,020%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả