menu
24hmoney
Tín hiệu
DLG (HOSE)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

(Duc Long Gia Lai Group Joint Stock Company)
2.25 -0.01 (-0.44%)

Cập nhật lúc 14:44:36 05/12

KL: 2,035,500 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21 Q4/21 % Q4/20

Doanh thu

289.1

-11.4%

288.9

-23%

222.7

-36%

296.8

9%

326.4

-17.4%

375.3

-22.2%

348

-17.9%

272.4

-60.6%

Các khoản giảm trừ

0

-79%

0

-100.5%

0

99.8%

0

99.9%

0

99.9%

0.1

103.2%

0.1

94.5%

0.7

73.2%

Doanh thu thuần

289.1

-11.4%

288.9

-23%

222.7

-36%

296.8

9.3%

326.4

-17.3%

375.4

-21.9%

347.9

-17.6%

271.6

-60.5%

Giá vốn hàng bán

200.3

13.5%

256.5

17.2%

143.1

43.3%

231.4

-17.4%

231.5

27.6%

309.7

26.3%

252.5

20.8%

197.1

66%

Lợi nhuận gộp

88.9

-6.3%

32.4

-50.6%

79.6

-16.6%

65.3

-12.3%

94.9

26.6%

65.7

9.2%

95.4

-7.9%

74.5

-30.7%

Thu nhập tài chính

60.1

-2.8%

65

-10.4%

50.7

12.1%

57.4

-49.1%

61.8

-41%

72.6

22.1%

45.2

-11%

112.9

79.9%

Chi phí tài chính

88.2

-0.8%

98.8

32%

81.1

4.4%

103.1

22.6%

87.5

33.1%

145.2

-14.7%

84.9

7.6%

133.2

72.9%

Chi phí tiền lãi

88.2

-1.1%

98.9

1.8%

82.2

-3.1%

87.2

4.6%

87.3

-0.3%

100.7

15%

79.7

13.2%

91.3

20.1%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

0.1

-6%

-0.2

-1.1%

0.1

1.1%

0.1

2,226%

0.1

2,426%

-0.2

34%

0.1

-0.3%

0

-99.1%

Chi phí bán hàng

2.4

20.4%

2.1

11.8%

1.1

59.8%

14.8

-187.5%

3

34.5%

2.4

48.3%

2.8

50.9%

5.2

-58.1%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

37.6

53.9%

41.9

111.9%

37.3

4.5%

491.5

-515.9%

81.6

-40.7%

353.4

-1,148%

39.1

-0%

79.8

-651.7%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

20.8

235.9%

38.2

110.5%

10.8

-22.8%

-486.6

-1,481%

-15.3

-11.8%

-362.9

-1,765%

14

-21.7%

-30.8

90.8%

Thu nhập khác

0.3

-72.1%

1

-58%

0.2

-79.1%

1.7

-89.8%

1

-52%

2.5

15.5%

0.8

-73.3%

16.5

25.1%

Chi phí khác

-2.3

17%

-4.1

-13.7%

-2.4

-0.7%

-17.3

-599.4%

-2.7

-23.5%

-3.6

54.2%

-2.4

47.2%

-2.5

92.3%

Thu nhập khác, ròng

-2

-17%

-3.1

-165.2%

-2.3

-40.9%

-15.6

-211.8%

-1.7

-3,970%

-1.2

79.9%

-1.6

-3.9%

14

173.7%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

18.8

210.8%

35.1

109.7%

8.6

-31%

-502.3

-2,892%

-17

-23.8%

-364.1

-2,378%

12.4

-24.1%

-16.8

95.3%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

2.8

-3.3%

2.5

55.2%

2.2

-77.2%

5.9

-696.5%

2.7

-39.2%

5.6

-75.7%

1.3

51.6%

0.7

92.8%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

0.3

-164.4%

5

-52.9%

0.6

-1.1%

3.7

-48.4%

0.5

-96.9%

3.3

-74.3%

0.6

145.3%

7.2

194.7%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

3.1

-44.3%

7.5

15.2%

1.7

-139.9%

2.2

-134.5%

2.2

-114.3%

8.9

-75.1%

0.7

81.8%

6.5

135.9%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

15.7

181.8%

27.6

107.4%

6.9

-41.3%

-504.5

-4,781%

-19.2

-1,460%

-373

-3,522%

11.7

-6.3%

-10.3

97.2%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

6.7

-5.4%

4.6

67.3%

2.3

-65.8%

-4.6

-249.4%

7.1

317.2%

2.7

228%

6.7

684.8%

3.1

172%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

9

134.3%

23

106.1%

4.6

-8.7%

-499.9

-3,625%

-26.3

-662.3%

-375.8

-2,981%

5

-56.9%

-13.4

96.3%

EPS Quý

30

134.5%

77

106.1%

15

-11.8%

-1,670

-3,611%

-87

-643.8%

-1,256

-3,020%

17

-56.4%

-45

96.3%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699 - 0983.267.857

Điều khoản và chính sách sử dụng

Liên kết Viva24Hcopy link
Quét mã QR để tải App Tài chính - Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại