menu
24hmoney
DLG (HOSE)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

(Duc Long Gia Lai Group Joint Stock Company)
2.27 +0.05 (+2.25%)

Cập nhật lúc 14:45:26 27/01

KL: 925,200 CP

Mức giá (nghìn đồng)

KL (nghìn CP)

Tổng KL khớp DLG 925,200
KL MUA chủ động 441,300 M
KL BÁN chủ động 470,600 B
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH 13,300
Giao dịch thoả thuận DLG
Cập nhật Cập nhật

Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ

Không có giao dịch thoả thuận
Thống kê khớp lệnh theo khối lượng DLG
Cập nhật Cập nhật
Nhóm KL Số giao dịch Khối lượng
Tổng GD Mua GD Bán GD KXĐ Tổng CP Mua CP Bán CP KXĐ

<1K

373

64.87%

195

33.91%

172

29.91%

6

1.04%

115,900

12.53%

60,100

6.5%

54,200

5.86%

1,600

0.17%

1K-10K

192

33.39%

94

16.35%

96

16.7%

2

0.35%

456,300

49.32%

222,000

23.99%

222,900

24.09%

11,400

1.23%

10K-50K

8

1.39%

1

0.17%

7

1.22%

0

0%

181,200

19.58%

20,000

2.16%

161,200

17.42%

0

0%

50K-200K

2

0.35%

0

0%

1

0.17%

1

0.17%

171,800

18.57%

0

0%

59,700

6.45%

112,100

12.12%

>=200K

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Số giao dịch
Khối lượng
<1K
1K-10K
10K-50K
50K-200K
>=200K
Thống kê khớp lệnh DLG
Cập nhật Cập nhật
Trang trước
Trang sau
Khớp Giá +/- KL M/B

14:45:01

2.27

+0.05

112,100

-

14:29:36

2.28

+0.06

100

M

14:29:13

2.27

+0.05

5,000

B

14:28:38

2.27

+0.05

200

B

14:27:47

2.28

+0.06

300

M

14:27:08

2.28

+0.06

1,000

M

14:24:21

2.28

+0.06

500

M

14:23:52

2.27

+0.05

900

B

14:23:52

2.27

+0.05

100

B

14:23:14

2.28

+0.06

400

M

14:22:51

2.28

+0.06

200

M

14:22:51

2.28

+0.06

500

M

14:22:51

2.28

+0.06

100

-

14:22:51

2.28

+0.06

5,000

B

14:22:51

2.28

+0.06

100

B

14:22:51

2.28

+0.06

500

B

14:22:51

2.28

+0.06

5,000

B

14:22:51

2.28

+0.06

1,000

B

14:22:51

2.28

+0.06

4,000

B

14:21:46

2.28

+0.06

1,900

B

Lịch sử giao dịch

Lịch sử giao dịch DLG

*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

Ngày Giá TT Tăng/Giảm Tổng GTDD KL

27/01/2023

2.27

0.05 +2.25%

2.11

925,200

19/01/2023

2.22

0.02 +0.91%

1.62

749,700

18/01/2023

2.2

0.07 +3.29%

1.99

910,200

17/01/2023

2.13

0.02 +0.95%

1.38

653,400

16/01/2023

2.11

-0.04 -1.86%

1.56

737,500

Xem thêm Xem thêm
Giao dịch khối ngoại DLG Giao dịch khối ngoại DLG

*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

Ngày

Giá TT

Khối lượng

Giá trị

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

27/01/23

2.27

208,300

0

+208,300

0.48

0

--

19/01/23

2.22

11,500

0

+11,500

0.03

0

--

18/01/23

2.20

79,900

500

+79,400

0.17

0

0.17

17/01/23

2.13

59,900

500

+59,400

0.13

0

0.13

16/01/23

2.11

0

27,600

-27,600

0

0.06

--

Xem thêm Xem thêm