DBD (HOSE)

Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar)

51.00 -0.20 (-0.39%)

Cập nhật lúc 14:45:02 16/09

KL: 90,100 CP

Ban lãnh đạo

Họ tên Chức vụ Năm sinh