BVS (HNX)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

21.60 -0.20 (-0.92%)

Cập nhật lúc 14:45:10 14/05

KL: 662,400 CP

Ban lãnh đạo

Họ tên Chức vụ Năm sinh