menu
24hmoney
Tín hiệu
BVS (HNX)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

(Bao Viet Securities Joint Stock Company)
44.90 -2.20 (-4.67%)

Cập nhật lúc 15:04:38 14/06

KL: 1,233,500 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2024): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

235.6

71%

268

28%

227

40.2%

237.3

1.2%

137.8

-44.8%

209.3

-40.6%

161.9

-28.8%

234.5

-31.9%

Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán

91.2

96.8%

84.6

22.8%

105

56.7%

71.8

-10.6%

46.3

-55.4%

68.9

-48.1%

67

-40.4%

80.2

-41.3%

Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

-99.9%

N/A

N/A

N/A

N/A

10.1

364.6%

2.6

-69.5%

Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu hoạt động tư vấn

N/A

N/A

N/A

N/A

0.2

N/A

N/A

N/A

0.2

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu hoạt động ủy thác đấu giá

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu lưu ký chứng khoán

1.1

-45.4%

1.5

-37.1%

1.4

-8.5%

1.8

-24.7%

2

-36%

2.4

-17.1%

1.6

-19.4%

2.5

8.2%

Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Thu cho thuê sử dụng tài sản

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu khác

0.8

50.9%

0.7

-69.6%

1.1

362.4%

0.9

42%

0.5

-34.8%

2.3

258.4%

0.2

-18.3%

0.6

-32.4%

Các khoản giảm trừ doanh thu

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh

235.6

71%

268

28%

227

40.2%

237.3

1.2%

137.8

-44.8%

209.3

-40.6%

161.9

-28.8%

234.5

-31.9%

Chi phí hoạt động kinh doanh

100.8

-83.1%

175.9

-33.1%

113

-40%

87.7

45.2%

55.1

51.8%

132.2

18.6%

80.7

34.4%

160

-17%

Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh

134.8

62.9%

92

19.3%

114

40.5%

149.5

100.7%

82.7

-38.8%

77.1

-59.4%

81.2

-22%

74.5

-64.1%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh/liên kết

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí quản lý doanh nghiệp

32

-44%

55.4

-177.7%

35.4

-39.9%

31.7

18.4%

22.2

28.7%

19.9

40.9%

25.3

19.2%

38.9

47.9%

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

66.8

96.3%

59.8

25.3%

45.5

-4.5%

96

392.2%

34

-44.4%

47.7

-60.3%

47.6

11.3%

19.5

-82.2%

Thu nhập khác

0

N/A

0

-99.3%

0

118.1%

0.4

N/A

N/A

N/A

2.3

4,365%

0

N/A

N/A

N/A

Chi phí khác

-0.1

-8.2%

-0.2

-10.2%

-0.2

-33%

-0.1

-0%

-0.1

-1.5%

-0.1

40.7%

-0.1

-0.1%

-0.1

26.5%

Lợi nhuận khác

-0.1

-2.7%

-0.1

-106.3%

-0.2

-28.9%

0.3

288.1%

-0.1

-1.5%

2.2

1,294%

-0.1

4.5%

-0.1

26.5%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh/liên kết

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

66.7

96.7%

59.7

19.6%

45.3

-4.6%

96.2

397%

33.9

-44.5%

49.9

-58.4%

47.5

11.4%

19.4

-82.3%

Chi phí thuế thu nhập hiện hành

10.4

-79.7%

5.7

38.8%

9.6

11.4%

13.4

-31.9%

5.8

59.4%

9.4

51%

10.9

8.6%

10.2

36.5%

Chi phí thuế thu nhập hoãn lại

1.5

-85%

1.4

-269.6%

0.8

-42%

3.5

-156.6%

0.8

-141.2%

0.8

121.8%

1.5

-28.8%

6.2

230.4%

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

54.7

100.7%

52.5

27.1%

36.5

-4.1%

79.3

415.3%

27.3

-44%

41.3

-57.4%

38.1

16.1%

15.4

-82.6%

Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ

54.7

100.7%

52.5

27.1%

36.5

-4.1%

79.3

415.3%

27.3

-44%

41.3

-57.4%

38.1

16.1%

15.4

-82.6%

Lợi ích cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

EPS Quý

644

377%

584

24.3%

521

12.8%

811

7.3%

135

-83%

470

-48.6%

462

-20.6%

756

-11.7%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả