BFC (HOSE)

Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền

33.45 +2.15 (+6.87%)

Cập nhật lúc 14:47:10 05/08

KL: 1,196,000 CP