BFC (HOSE)

Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền

27.80 -0.20 (-0.71%)

Cập nhật lúc 14:46:23 11/06

KL: 246,500 CP