menu
24hmoney

Bài của Nhất Ichimoku

Pro
Chứng khoán tuần 11/12: Càng chậm chân cơ hội ăn tết ấm no càng hẹp dần. Sau siêu phẩm HQC TTF SMC tiếp tục lọc cổ phiếu tạo đáy sau cần chú ý tuần tới. 15h30 Giao lưu livestream chứng khoán cuối tuần
Nhà đầu tư lưu ý
1 Chia sẻ
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ