menu
24hmoney
Tín hiệu
TTF (HOSE)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành

(Truong Thanh Furniture Corporation)
3.82 -0.03 (-0.78%)

Cập nhật lúc 14:45:07 19/07

KL: 697,800 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2024): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt NamTop 4 công ty kiểm toán lớn nhất Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

323.3

-2.4%

443.7

-12.9%

388.7

8.9%

389.4

-38%

331.2

-38.4%

509.6

-7.7%

356.9

3.9%

627.8

38%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

1.3

82.1%

2.2

N/A

4

16.3%

N/A

N/A

7.3

-63.3%

N/A

N/A

4.8

72.5%

Doanh thu thuần

323.3

-2.4%

442.4

-11.9%

386.5

8.3%

385.4

-38.1%

331.2

-38.2%

502.3

-8.3%

356.9

4.3%

623.1

42.4%

Giá vốn hàng bán

281.1

-8.4%

338

19.1%

324.7

-14.4%

365

32.7%

259.4

43.8%

418

14%

283.7

-5.6%

542.2

-58.8%

Lợi nhuận gộp

42.2

-41.2%

104.3

23.7%

61.8

-15.6%

20.4

-74.8%

71.8

-4%

84.3

36.9%

73.2

-0.7%

80.9

-15.9%

Thu nhập tài chính

6.9

-30.8%

6.1

-64.6%

10

13.6%

0.7

109.4%

10

-57.5%

17.3

265.7%

8.8

-9.6%

7.2

-394.4%

Chi phí tài chính

24

239.9%

16.4

49.2%

18.9

5.2%

17.2

19.5%

17.2

34.1%

32.3

-12.2%

19.9

33.1%

21.4

-227.3%

Chi phí tiền lãi

24.9

264.6%

14.7

37.1%

16

20.3%

15.6

29.3%

15.2

25.4%

23.4

9.2%

20

20.2%

22

-222.4%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

1.3

-35.4%

1.5

8,022%

0.2

108.3%

2.5

-5.6%

2

217.7%

0

104.5%

-2.8

-2,278%

2.7

1,028%

Chi phí bán hàng

37.5

-10.7%

28.7

31.1%

30.4

-0.9%

27

38.1%

33.9

17%

41.7

-23.4%

30.1

21.1%

43.5

-10.7%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

25.4

13.7%

23.5

25.9%

31.7

-2.5%

31.4

21.7%

29.5

-114.2%

31.8

-78.3%

30.9

-147.6%

40.1

-5%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

11.5

245.1%

43.3

1,154%

-9

-406.6%

-52

-81.3%

3.3

-79.2%

-4.1

71.7%

-1.8

-156.8%

-28.7

-176.4%

Thu nhập khác

2.1

346.8%

8.3

-22.8%

2.5

-55.3%

15.5

-4.3%

0.5

-86.5%

10.8

-70.8%

5.5

-88.5%

16.2

-5.2%

Chi phí khác

-2

6.5%

1.1

113.8%

-2.5

-77.3%

-4.9

-179%

-2.2

-98.4%

-7.9

39.5%

-1.4

97.2%

-1.8

72.4%

Thu nhập khác, ròng

0.1

104.7%

9.4

227.6%

-0

-100.6%

10.5

-26.8%

-1.7

-170.7%

2.9

-88%

4.1

413.5%

14.4

35.2%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

11.5

610%

52.7

4,411%

-9

-482.6%

-41.5

-190.1%

1.6

-91.1%

-1.2

-113%

2.4

30.2%

-14.3

-129.7%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

0.1

13.1%

0.2

30.1%

0.2

N/A

0.1

63.7%

0.1

N/A

0.3

-304.2%

N/A

N/A

0.3

-403.4%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

0.2

-52.1%

0.2

-52.1%

0.2

-52.1%

0

-103%

0.4

68.9%

0.4

68.9%

0.4

68.9%

0.5

18.9%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

0

-78.1%

0.1

-300%

0

-97.2%

0.1

-142.7%

0.2

1.3%

0

-77.7%

0.4

289.7%

0.3

-50.5%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

11.6

529.9%

52.7

4,511%

-9

-432%

-41.6

-196%

1.8

-90.1%

-1.2

-112.5%

2.7

67.3%

-14

-128.8%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

7.5

1,202%

-0.9

-178.4%

-2.7

-712.1%

-2.6

72.7%

-0.7

-120.6%

1.2

-57%

0.4

-7.5%

-9.6

-222.6%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

4.1

62.5%

53.6

2,345%

-6.3

-377.4%

-39

-773%

2.5

-83.5%

-2.4

-135.2%

2.3

98.6%

-4.5

-110.9%

EPS Quý

10

66.7%

130

2,266%

-15

-350%

-95

-691.7%

6

-84.2%

-6

-127.3%

6

50%

-12

-109.1%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả